Přeskočit na obsah

almanach

Trochu z našeho sdružení


Jsme neziskové sdružení Střela – sdružení pro letní a táborovou činnost z.s.. Naše činnost je zaměřena na pořádání letních dětských táborů pro děti od 6 do 15 let. Této činnosti se naši nejstarší a nejzkušenější táboroví pracovníci věnují bezmála třicet let.

Dlouhá léta jsme jezdili trávit prázdniny k říčce Střele, nedaleko Rabštejna.

Okolnosti nás však donutily změnit lokalitu. Na řeku Střelu jsme nezanevřeli, k jejím břehům jezdíme i nadále. Naše tábořiště se v současné době, a to již po dobu deseti let, nachází v Sovoluskách nedaleko Bochova, okr. Karlovy Vary.

Náš tábor je čistě stanový (pro děti stany s podsadou). Výstavba tábora i jeho zázemí začíná týden před samotným táborem a stejně tak dlouhou dobu se provádí jeho bourání a úklid tábořiště.

Děti bývají rozděleny do třech až čtyřech oddílů a to bez rozdílu věku. Každý oddíl má svého oddílového vedoucího a dva praktikanty. Tito se starají o bezpečí, hygienu a boj s nudou táborníků. Na současné vedoucí je spoleh, neboť tábor i jeho samotný chod znají již od svých dětských let, kdy sem jezdili coby děti.

Během čtrnáctidenního pobytu dětí na táboře probíhá celotáborová hra. Tato hra má každý rok jiný podtex a hry se přizpůsobují okolnímu terénu tábora. Každý rok probíhá i tzv. bobřík odvahy. Děti tak zjistí, jak dalece jsou odvážné, bystré a zručné. Smyslem tábora není pouze hra, ale i naučit se pořádku, samostatnosti a kamarádství. Proč pořádku? Zdravotnice tábora každý den dětem boduje, jak mají uklizenou svou postel. Celkové zázemí tábora jezdí každoročně kontrolovat pracovnice hygienické stanice Karlovy Vary.

Stravování je zajišťováno čtyřikrát denně a to snídaně, oběd, svačina a večeře. Příprav stravy se provádí v polní kuchyni. Vzhledem k tomu, že na táboře není k dispozici elektřina, jezdí se nakupovat každý den. Stejně tak, se denně dováží i pitná voda.

Tábor disponuje sprchami a suchým, denně dezinfikovaným WC. Záchody jsou odděleny. Sprchování probíhá nejméně jednou za 3 dny v teplé vodě, která se ohřívá v brutaru.

Děti každý rok odjíždí nejen plny nových zážitků, ale na památku si odváží celotáborové tričko s motivem celotáborové hry.

Každý rok se rádi setkáváme s již známými tvářemi, ale rádi poznáme i tváře nové.