Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravách a realizaci našeho tábora. 🙂